Політики конфіденційності

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

Aura, в особі Сорокіна Андрія Валерійовича, (надалі – «Компанія»), з однієї сторони, та 
Користувач Сайту (надалі також – «Користувач»), що прийняв та погоджується з умовами цієї «Угоди на обробку персональних даних та політики конфіденційності Сайту» (надалі – Договір), шляхом приєднання Користувача до умов цього Договору, в порядку передбаченому цим Договором, умови якого передбачають наступне:

1.Загальні положення

1.1.Даний Договір розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.
Цей Договір є публічним договором приєднання.
1.2.Коритувач Сайту при відвідуванні ресурсів даного сайту підтверджує свою згоду з правилами та вимогами Договору. У разі, якщо Користувач сайту не надає згоду щодо умов Договору, він зобов’язаний покинути сайт і утриматися від його відвідин в майбутньому.
1.3.Порядок надання згоди передбачає:
1.3.1. використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту; 
1.3.2. реєстрацію на Сайті (в тому числі, через акаунти в інших мережах); 
1.3.3. вказування своїх даних у форми «Ваше ім’я» і/або «Ваш e-mail» на Сайті; 
1.3.4. вказування та/або вказівки «я згоден з Угодою на обробку персональних даних» при використанні сервісу Сайту.
1.4.Користувач Сайту не має права розміщувати інформацію, використовувати сайт, якщо він не згоден з Політикою конфіденційності або, він не досяг встановленого законодавством віку, коли він має право укладати угоди, або обмежений в своїх правах відповідно до закону, або не є уповноваженою особою компанії, від імені якої розміщується інформація.
1.5.Зберігання персональних даних Користувача Сайту буде проводитися Aura, за адресою: смт Вигода, вул, Данили Галицького 33а, Івано-Франкивська обл., Україна
1.6.Цей Договір діє з «08» липня 2021 року та буде оновлюватися за необхідності і / або в наслідок змін чинного законодавства.

2.Терміни та визначення

«Адміністратор» – Aura, адреса https://aura-school.com
«База даних» – сукупність відомостей (інформації, даних) в комп’ютерних файлах і Система управління базами даних. 
«Відомості (інформація, дані) Сайту» – це інформація про послуги Сайту, які вносяться Користувачами в базу даних. 
«Інформація» – будь-які відомості, тексти, посилання, графічні, відео- і аудіо об’єкти, Матеріали. 
«Користувач» (або «Користувачі») – будь-яка фізична/юридична особа (або програми що дозволяють використовувати сайт – «Роботи»), незалежно від правового статусу та дієздатності, які здійснюють використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту.
«Компанія» – власник Сайту – Aura, в особі Сорокіна Андрія Валерійовича, адреса: смт Вигода, вул, Данили Галицького 33а, Івано-Франкивська обл., Україна, код ЄДРПОУ 3270212557. 
«Матеріали» – текст відомостей (інформації, даних), фотографії, графіка, повідомлення, аудіо- (відео-) записи, програмні коди, коментарі та інші матеріали. 
«Мережевий етикет» – формальні правила поведінки, спілкування, традицій у Інтернет мережі, що забороняють, як мінімум Спам, Флуд, Флейм, Офтопік та інші види неповаги в Інтернеті. 
«Реєстрація на сайті» (надалі також – «Реєстрація») – процес повідомлення Сайту особистих даних для подальшого отримання доступу до додаткових сервісів або доступу до ресурсів, які не можуть використовувати незареєстровані Користувачі. 
«Сайт» –   https://aura-school.com  та всі інші його елементи/розділи/частини/веб-сторінки, розміщенні за вказаним посиланням. 

3.Обмеження згідно з Політикою конфіденційності

3.1.Користувач Сайту має дотримуватись наступних правил:
3.1.1.не використовувати сайт неналежним чином, не намагатися впливати або втручатися в його роботу або отримати доступ до інформації не через стандартний інтерфейс;
3.1.2.використовувати сайт тільки відповідно до норм українського законодавства;
3.1.3.у разі порушення умов Договору або у разі наявності підозри в порушенні умов Договору, Адміністратор має право призупинити або повністю закрити Користувачу Сайту доступ до сайту за IP адресою Користувача Сайту.
3.2.Компанія може в будь-який час переглянути цей Договір та оновити її. Користувач Сайту має зобов’язання щодо цих змін і повинен відвідувати цю сторінку час від часу для перегляду поточної редакції Договору.

4.Права Користувача Сайту

4.1.Користувач Сайту має право:
4.1.1.знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження, і / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
4.1.2.отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
4.1.3.на доступ до своїх персональних даних;
4.1.4.отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
4.1.5.пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
4.1.6.пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
4.1.7.на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, в зв’язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
4.1.8.звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
4.1.9.застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
4.1.10.вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
4.1.11.відкликати згоду на обробку персональних даних;
4.1.12.знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
4.1.13.на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
4.2.Розпорядження персональними даними Користувача Сайту, обмеженого в цивільній дієздатності або визнаного недієздатним, здійснює її законний представник. 

5.Цілі збору персональних даних

5.1.Компанія збирає і використовує персональні дані Користувача Сайту для кращого надання необхідних послуг та інформації, а також, щоб:
5.1.1.відповідати на питання і запити;
5.1.2.обробляти замовлення;
5.1.3.регулювати або іншим способом виконувати свої зобов’язання у зв’язку з будь-яким договором, що укладений з Компанією; 
5.1.4.запобігати і вирішувати проблеми, пов’язані з будь-якими послугами, які надаються Користувачеві Сайту;
5.1.5.створювати продукти або послуги, що відповідають потребам Користувача Сайту;
5.1.6.оперативно реагувати на можливі скарги, пов’язані з недоліками наданих послуг.
5.2.Компанія може використовувати персональні дані в ході прямого маркетингу (в тому числі надавати інформацію про товари і послуги, які в подальшому можуть бути цікавими шляхом відправлення SMS, електронних повідомлень, VIBER).
5.3.Крім випадків, установлених цією політикою конфіденційності, Компанія не стане розкривати будь-яку персональну інформацію, якщо тільки Компанія буде зобов’язана зробити це згідно із законом або якщо така дія необхідна для захисту або запобігання наших прав, власності або особистої безпеки, а також аналогічно щодо наших користувачів / клієнтів та інших осіб.

6.Використання персональної інформації, наданої на інших сайтах

6.1.На сайті Компанії можуть бути посилання на інші сайти, або Користувач Сайту може перейти на сайт Компанії по посиланню з іншого сайту. 
6.2.Компанія не відповідає за політику конфіденційності та практичні методики на інших сайтах.

7.Політика файлів cookie, використання Google Analytics

7.1.При роботі сайту Компанією використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують наш сайт повторно, в цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей. Для зручності використання сайтом Компанія використовує функцію ремаркетингу. При роботі з цією функцією також використовуються файли cookie.
7.2.Користувач Сайту може налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.
7.3.За допомогою Google Analytics Компанія збирає статистику про відвідування сайту, таку як відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, домени, Інтернет-провайдерів і країни походження наших відвідувачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і після сайту, і т.д. 

8.Інші положення

8.1.Компанія вживає заходів, щоб інформація на даному сайті була достовірною. Однак Компанія не бере на себе відповідальність і не гарантує, що надана інформація і дані є точними, об’єктивними і актуальними на момент перегляду.
8.2.Забороняється розповсюджувати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з даного сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Компанії. 
8.3.Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити / видалити особисту інформацію (телефон) або відмовитися від розсилки. Робота деяких можливостей Компанії, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації (включаючи платні сервіси). 
8.4. Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), спрямована на електронну пошту, вказану Користувачем. У випадку не вказування Користувачем власної електронної поштової адреси, повідомлення Користувачу не надсилається.

8.5.Користувач згоден з Договором, а також з передачею і обробкою  даних.
Користувач підтверджує своє повноліття, а також відсутність будь-яких актів, що обмежують його дієздатність.
8.6.Користувач Сайту має право особисто дізнатися більше інформації, яку зберігає компанія, та зробити правки за необхідності. Користувач Сайту має право просити нас не використовувати інформацію шляхом ненадання згоди у реєстраційній формі.
У разі, якщо у Користувача Сайту є додаткові запитання, які не розкриті у цьому Договорі, Користувач Сайту може надіслати лист за адресою: м. Херсон, вул. Сенявіна, 146, кв.44.

Компанія 
Aura